PODMIENKY POHYBU CUDZÍCH OSÔB V PRIESTOROCH HBP a HBz

PODMIENKY POHYBU CUDZÍCH OSÔB V PRIESTOROCH HBP a HBz

Všetky osoby vstupujúce do priestoru spoločností HBP, a.s. a HBz, a.s. sú povinné dodržiavať nasledovné pravidlá:

  • Vybaviť sa rúškom a rukavicami pred vstupom do areálu spoločnosti a nosiť ich po celú dobu pobytu
  • Použiť dezinfekciu na ruky pred kontaktom so zamestnancami, resp. predvstupom do priestorov expedície
  • Podpísať prehlásenie o bezinfekčnosti
  • Podrobiť sa meraniu teploty
  • Zdržovať sa vo vozidle, ak nie je nevyhnutná prítomnosť vodiča pri nakladaní/vykladaní vozidla
  • Riadiť sa pokynmi navštívenej osoby
  • Nenarúšať chod prevádzky
  • Neohrozovať svoju bezpečnosť, bezpečnosť zamestnancov a bezpečnosť a kvalitu výrobku

Dodávateľov vstupujúcich do priestorov HBP a HBz

žiadame o vyplnenie prehlásenia o bezinfekčnosti, ktoré slúži ako priepustka k vjazdu vozidla, resp. návštevný lístok.